Smutne są wieczory bez gwiazd na niebie, lecz jeszcze smutniejsze są dni bez Ciebie. Tęsknię za Tobą..